Rani plast new machine

En jätte i plastvärlden

Nyhetsrum

I den lilla byn Terjärv i Österbotten sker bokstavligen stora saker. Här framställs nämligen världens bredaste plastfilm i sju skikt.

RANI PLASTS fabrik sträcker sig 50 meter upp i luften och är ett imponerande landmärke i hela Terjärv. Det är alltså inte så konstigt att försäljningschef Christer Vidjeskog och vd Jari Palosaari ser små ut bredvid maskinen som är hög som ett tornhus. Den nya maskinen är en imponerande syn – plastråmaterialet matas in via ett 2,3 meter brett munstycke därifrån det blåses uppåt. 50 meter upp i luften pressar en vals ihop filmen som en stor mangel, och resultatet är hela 22 meter bred plastfilm.

– Tornet måste vara högt för att filmen ska hinna svalna innan den viks och rullas ihop. Det är alltså storleken på produktionslinjen som bestämmer hur hög fabriken blir, förklarar Vidjeskog.

Det finns ingen annan i världen som kan tillverka så här bred film i sju skikt.

Den nya linjen togs i bruk vid årsskiftet 2016–17. Maskinen har en unik teknologi som baserar sig på sju extrudrar som smälter och blandar plastmaterialet till en film i sju skikt. Tidigare har Rani kunnat tillverka högst 18 meter breda filmer i tre skikt. Värt att notera är också att den nya 22 meter breda filmen tillverkas i ett enda stycke utan fogar.

Ranis nya maskin som tillverkar plastfilm i sju lager är helt unik i världen.

– Det finns ingen annan i världen som kan tillverka så här bred film i sju skikt. Tack vare att filmen saknar fogar läcker den inte, och de sju skikten möjliggör en stor variation i plastrecepten, som bland annat gör att ensilagets hållbarhet förbättras, förklarar Palosaari.

– Hållbarheten gör att fodret håller högre kvalitet, vilket i sin tur gör att produktiviteten i lantbruket ökar. Med hjälp av bättre förpackningar kan man alltså svara på en av de största utmaningarna inom mjölk- och köttproduktionen, fortsätter Vidjeskog.

INVESTERINGEN GICK lös på 16 miljoner euro, vilket är den största enskilda investeringen i Ranis historia. Monteringen och inkörningen tog flera månader, men efter att maskinen togs i bruk har produktionen rullat på som planerat.

– Själva maskinen har fungerat bra men däremot har vi haft mera utmaningar med förpackningen av rullarna. Vi har fått jobba hårt för att få allt att fungera som vi vill, men nu rullar allt på som det ska, säger en nöjd Palosaari.

Trots en del utmaningar har satsningen varit lönsam. Maskinen mer än fördubblar produktionen av breda filmer och hela fabrikens produktionskapacitet har stigit med 15 procent.

– De bredare filmerna slukar förstås mera råmaterial – det går åt hela 2,3 ton plast i timmen på den här linjen. Sen behövs det också mera lagerutrymme, så vi har fått planera om lagren för råmaterial och färdiga rullar. En så här stor förnyelse kräver mycket av hela företaget, men inte en enda gång har vi ångrat att vi gav oss in på det här, säger Vidjeskog.

Det speciella är att också den bredaste filmen är utan fogar.

EFTERSOM LANTBRUKEN hela tiden blir större har också efterfrågan på breda lantbruksfilmer ökat i samma takt. Den nya filmbredden har också möjliggjort helt nya produkter.

– Den 22 meter breda filmen används bland annat till produkterna RaniCover, RaniBel och RaniSilo, som är utvecklade för att förvara ensilage i plansilor. RaniPeat-filmen används igen för att täcka torvstackar. Filmerna som tillverkas på den nya maskinen går för tillfället helt och hållet till lantbrukssektorn och torvindustrin.

Enligt Vidjeskog har Rani Plast tack vare de nya produkterna lyckats ta sig in på nya marknader.

– Vi har ökat exporten märkbart. Förutom Europa exporterar vi allt mer till Nord- och Sydamerika där filmerna på 22 meter, eller 72 fot, har blivit en ny standard. Den nya maskinen och de nya produkterna har väckt mycket uppmärksamhet internationellt vilket är en stor konkurrensfördel för oss.

Nyckelord