72a97223-0e71-4cd2-ba6d-8d9f63836419

Hållbar utveckling utmanar också förpackningstillverkarna

Nyheter

Hållbar utveckling och miljöansvar styr kraftigt produktutvecklingen och strategiska tillväxten inom förpackningsbranschen.
Rani Plast har som mål att uppnå klimatneutral produktion år 2035.

– Rani Plast tar utmaningen med klimatförändringen och hållbar utveckling på allvar. Vi har i själva verket fattat hållbara beslut under hela vår verksamma tid, till exempel genom att utnyttja plastråmaterial så effektivt som möjligt, säger Jari Palosaari, Rani Plasts verkställande direktör.

Enligt honom är det också ur miljösynpunkt viktigast att alltid hitta den bästa möjliga förpackningslösningen för kundens behov. Ibland är det plast, ibland något annat förpackningsmaterial. Plastens fördelar jämfört med andra materialalternativ är obestridliga t.ex. när det gäller att minska matsvinnet. Av miljöskäl har näthandelsbolaget Amazon valt plast som förpackningsmaterial, eftersom den lätta plasten minskar koldioxidutsläppen från transporter.

Större djup i plastdiskussionen

– Att framföra olika åsikter hör till ett öppet samhälle, men det behövs större djup i plastdiskussionen. En negativ inställning till plast leder i värsta fall till lösningar som kan vara skadliga för miljön, påpekar Palosaari.

Inom plastindustrin är användningen av återvunnen plast och förnybara plastråmaterial en väsentlig del av hållbar verksamhet. Alla förpackningsfilmer som Rani tillverkar är återvinningsbara. Palosaari hoppas att riksdagen ska beakta främjandet av användningen av återvunnen plast när den inom kort beslutar om en ändring av avfallslagen. Om 62 § i lagändringen genomförs enligt nuvarande förslag, riskeras utvecklingen av plaståtervinning i Finland.

Klimatneutral produktion år 2035

Rani Plast har fastställt åtgärder för att eftersträva en klimatneutral produktion år 2035. Bolaget utvecklar ständigt nya hållbara förpackningslösningar tillsammans med sina kunder och hjälper kunderna att optimera användningen av plast.

– Vi utvecklar också produktionsprocessen mot en miljövänligare riktning. Nyligen tog vi i bruk två nya tryckmaskiner, som är energieffektivare än tidigare. Tryckningen blir miljövänligare, när mängden tryckfärg minskar och lösningsmedel återanvänds. Som ett annat exempel nämner Palosaari att den elenergi som bolaget använder produceras helt med förnybara energikällor.

Mer information:

20190405_esk_1492-4

Jari Palosaari

CEO
+358 40 527 2458