Bioplast är inte lösningen

Plastproblemen i världen åtgärdas inte genom bioplast.

Ofta förs bionedbrytbar plast fram som en lösning på problemet med nedskräpning. Istället för fossila råmaterial tillverkas bioplast av naturmaterial såsom majs, socker eller oljor. Men trots att bioplasten görs av förnyelsebara råvaror, så är den inte alltid automatiskt nedbrytbar.

– Slutanvändaren får ofta fel information om bioplasten och hur den bryts ner. En vanlig missuppfattning är att man kan motverka problemet med nedskräpning genom att byta ut plasten mot bioplast, påpekar Johanna Kohvakka, chef för projektet From Waste to Taste som främjar cirkulär ekonomi.

Trots att bioplast låter miljövänligt, så är materialet oftast ändå inte nedbrytbart. En påse av biobaserad plast som kastats i naturen kommer att bete sig precis likadant som en påse gjord av olja, det vill säga den bryts inte ner.

En del bioplaster är visserligen nedbrytbara, men enligt många experter är också det ett dåligt alternativ – det är svårt att kontrollera nedbrytningsprocessen fullt ut, och nedbrytningen sker inte heller tillräckligt snabbt för att bioplasten ska kunna behandlas tillsammans med bioavfallet på avfallsstationen.

Det största problemet är ändå att bionedbrytbar plast inte kan återvinnas tillsammans med vanlig plast – om de olika plastsorterna blandas blir hela partiet förstört.