Hoods, Sacks, Bags and Sheets

amazon

RaniHood Mat.nr pcs/rl rl/pal pcs/pal
525 + 1250 + 525 x 2500 x 0.05 mm 404240 100 12 1,200
525 + 1250 + 525 x 2000 x 0.05 mm 404241 100 12 1,200

RaniHoodShrink Mat.nr pcs/rl rl/pal pcs/pal
2400 x 2000 x 0,12 mm 404238 50 16 800
425 + 1250 + 425 x 2200 x 0,10 mm 404239 50 16 800

RaniHood coloured Mat.nr   pcs/pack pcs/pal
2670 x 4050 x 0,07 mm 400724 5 000 L 5 350
2150 x 3600 x 0,07 mm 409587 3 000 L 10 400

RaniSack blue Mat.nr pcs/rl rl/box box/pal
750 x 1150 x 0,060 mm 420247 10 15 36
210+450+210 x 1400 x 0,06 mm 420248 10 10 28

RaniSack Food Mat.nr pcs/box box/pal pcs/pal
100 + 400 + 100 x 1100 x 0,065 mm 404249 100 56 5 600
600 x 1200 x 0,12 mm 417039 200 18 3 600

RaniBag Food HD natural Mat.nr pcs/box box/pal
225 + 600 + 225 x 700 x 0,020 mm 404288 500 35
225 + 600 + 225 x 700 x 0,020 mm 403294 500 35
200 + 600 + 200 x 900 x 0,020 mm 403062 700 15

RaniBag Food HD blue Mat.nr pcs/box box/pal
225+600+225 x 700 x 0,015 mm 423497 500 35
140+410+140 x 700 x 0,025 mm 426644 700 30

RaniBag Food transparent dispenser Mat.nr. kg/box pcs/box box/pal
150 x 220 x 0,025 mm 404274 0,5 kg 1000 24
180 x 260 x 0,025 mm 404275 1 kg 1000 40
230 x 330 x 0,025 mm 404276 2 kg 1000 60
250 x 380 x 0,025 mm 404277 3 kg 1000 60
300 x 450 x 0,025 mm 404278 5 kg 500 70
400 x 600 x 0,025 mm 426209 10 kg 250 175

RaniBag Food HD natural Mat.nr pcs/box box/pal
3 kg 260 x 400 x 0,020 mm 416668 3 000 64
5 kg 300 x 480 x 0,030 mm 404285 1000 60
10 kg 450 x 700 x 0,030 mm 404286 1000 30

RaniSheet UV Mat.nr pcs/rl rl/pal kg/pal
1300 x 1700 x 0,035 mm 404246 300 30 642
1500 x 1800 x 0,035 mm 417020 200 35 610