Rani Plastin toimintasäännöt

Rani Plastin toimintasäännöt määrittelevät toimintatapamme ja kuvastavat arvojamme, strategiaamme sekä johtamistyyliämme.

Toimintasäännöt ilmaisevat eettiset periaatteemme  ja antavat tietoa siitä, miten meidän tulee kohdella toisiamme, sekä miten toimia asiakkaiden, toimittajien, kumppaneiden, erilaisten yhteisöjen ja viranomaisten kanssa.

Toimintasääntöjen rikkomuksista voi raportoida anonyymisti joko ulkoisen Speak Up -kanavan tai sisäisen palautekanavan kautta.

Nämä ohjeistuksemme auttavat meitä tekemään oikeita päätöksiä – joka päivä. Toimimalla rehellisesti ja oikeudenmukaisesti voimme rakentaa yhdessä Rani Plastista entistäkin turvallisemman, kunnioittavamman ja hyvinvoivan työpaikan.

Stefans Kaptens

Toimitusjohtaja Ab Rani Plast Oy

Palvelualttius

Olemme sitoutuneita ja suhtaudumme intohimoisesti kaikkeen, mitä teemme Rani Plastilla. Tarjoamme asiakkaillemme ammattimaista, henkilökohtaista ja joustavaa palvelua ja pyrimme aidosti ylittämään odotukset. Keskeiset arvomme näkyvät jokaisen työntekijämme päivittäisessä työssä ja käyttäytymisessä.

Rani-perhe

Välitämme työntekijöistämme ja asiakkaistamme, ja meille on ensiarvoisen tärkeää solmia rehellisyyteen ja luottamukseen perustuvia suhteita.

Vastuullisuus

Otamme ympäristövastuumme erittäin vakavasti. Tämä näkyy käytännössä niin, että olemme sitoutuneita saavuttamaan vastuullisuustavoitteemme perusteellisten ja jatkuvasti käynnissä olevien erilaisten ohjelmien avulla.

Näin kohtelemme muita

Kunnioitamme ihmisoikeuksia

Kunnioitamme ja noudatamme kansainvälisiä ihmisoikeuksia. Lisäksi noudatamme oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä ja työelämää koskevia normeja. Odotamme toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme noudattavan liiketoiminnassaan samoja eettisiä periaatteita kuin mekin.

Olemme suvaitsevainen ja oikeudenmukainen työnantaja

Arvostamme moninaisuutta ja suvaitsevaisuutta. Meille on myös tärkeää oikeudenmukaisuus työntekijöiden rekrytoinnissa, palkitsemisessa ja kehittämisessä sekä heidän uransa edistämisessä. Olemme lisäksi ryhtyneet toimiin palkkaerojen tunnistamiseksi ja korjaamiseksi.

Bjîlas10

Välitämme työturvallisuudesta

Haluamme tarjota työntekijöillemme turvallisen ja inspiroivan työpaikan, ja välitämme henkilökuntamme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Pyrimme tarjoamaan työympäristön, jossa ei satu työtapaturmia. Otamme  yrityksemme työntekijät, urakoitsijat ja yhteistyökumppanit mukaan turvallisuutta edistäviin toimiimme, kuten työturvallisuuskoulutuksiin. Esihenkilömme auttavat työntekijöitä saavuttamaan hyvän tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä.

210109_esk_0132-2

Näin harjoitamme liiketoimintaa

Rani_No_corruption

Emme suvaitse lahjontaa tai korruptiota

Toimimme laillisesti ja eettisesti. Noudatamme soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja sekä toimialaamme koskevia määräyksiä ja käytäntöjä. Toimimme hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Harjoitamme liiketoimintaa vain sellaisten toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka noudattavat asiaankuuluvia lakeja ja kykenevät täyttämään edellytyksemme.

Kiellämme tiukasti kaikenlaisen lahjonnan ja korruption, ja rohkaisemme työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme ilmoittamaan mahdollisista rikkomuksista asianmukaisten kanavien kautta.

Rani_truthful_communiction

Viestimme tuotteistamme ja palveluistamme totuudenmukaisesti ja vastuullisesti

Viestimme tuotteistamme ja palveluistamme avoimesti, ja pyrimme välttämään virheellisen tiedon levittämistä. Noudatamme vastuullista markkinointiviestintää koskevia ohjeita ja odotamme myös yhteistyökumppaneidemme toimivan samoin.

Rani_Collaborate_openly

Teemme avointa yhteistyötä kaikkien kolmansien osapuolten kanssa

Rani Plastin ja kolmansien osapuolien väliset suhteet perustuvat avoimuuteen, rehellisyyteen ja luottamukseen, ja niillä on merkittävä rooli liiketoimintatavoitteidemme saavuttamisessa. Odotamme liikekumppaneidemme noudattavan asiaankuuluvia lakeja ja salassapitosopimuksia sekä harjoittavan liiketoimintaa eettisesti.

Rani_protect_info

Suojaamme henkilötietosi

Kunnioitamme yksityisyyttä ja suojaamme asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme, työntekijöidemme sekä muiden asiaankuuluvien henkilöiden henkilötiedot. Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja suojaamme tiedot parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Näin olemme vuorovaikutuksessa ulkopuolisten toimijoiden kanssa

Suojelemme Rani Plastin mainetta

Odotamme työntekijöidemme käyttäytyvän asiallisesti ja diplomaattisesti. Painotamme kuitenkin sitä, että työntekijöidemme näkemykset ovat heidän henkilökohtaisia mielipiteitään, eivätkä välttämättä edusta Rani Plastin kantaa. Työntekijöiden tulee olla ilmaisematta sosiaalisessa mediassa mielipiteitä, jotka saattavat vahingoittaa yrityksen mainetta.

Tuemme paikallista yhteisöä

Tuemme paikallista yhteisöä lahjoituksilla ja sponsoroimalla paikallisia toimijoita. Kaikki lahjoitukset käyvät lävitse sisäisen hyväksyntäprosessin riippumatta siitä, kuinka suuresta summasta on kyse.

Suojelemme ympäristöä

Tuotteemme valmistetaan ympäristöä kunnioittaen kestävän kehityksen mukaisesti. Kannustamme asiakkaitamme käyttämään ja kierrättämään tuotteet asianmukaisesti sekä edistämään kiertotaloutta. Kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus ovat tärkeitä tekijöitä tuotteidemme suunnittelussa ja strategisessa kehityksessä. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Rani Speak Up2

Huolenaiheista ilmoittaminen

Sitoudumme noudattamaan yrityksemme toimintasääntöjä tarkasti ja kannustamme ilmoittamaan niiden rikkomisesta asianmukaisten palautekanavien kautta. Rikkomuksista voidaan ilmoittaa joko sisäisesti intranetissä tai ulkoisesti verkkosivustollamme tarjottavan ulkoisen Speak Up -kanavan kautta.

Rani Speak-Up kanava