Tatrafan – ett nybildat bolag inom koncernen

Rani Plast-koncernen har grundat det nya bolaget Tatrafan, som verkar i Slovakien och Ukraina. Tatrafans verksamhet var tidigare en del av samföretaget Terichem, men har nu knoppats av till ett eget bolag.

Tatrafan tillverkar förpackningsmaterial, medan Terichem Tervakoski är specialiserat på elisoleringsmaterial.

– Vi ville separera bolagen eftersom de tillverkar olika typer av produkter och lever sina egna liv. På det här sättet blir saker och ting klarare, säger Rani Plasts koncerndirektör Mikael Ahlbäck.

Tatrafan ägs till hälften av Rani Plast och till hälften av slovakiska Chemosvit och företaget har fabriker i Slovakien och Ukraina. Största delen av filmerna tillverkas i Slovakien, medan vidareförädlingen främst görs i Ukraina. Nyligen har stora maskininvesteringar för ett värde av flera miljoner euro gjorts i maskinparken i Ukraina.

– Vi kommer också att investera i fabriken i Slovakien och utöka kapaciteten, eftersom vi vill vara med och bygga upp förpackningsindustrin i regionen, säger Ahlbäck.