Snabbare service för kunderna i Sverige

Rani Plast har förstärkt sin kundservice på den svenska marknaden genom att anställda ytterligare en person till kontoret i Anderstorp i Sverige. Mona Severikangas kommer främst att jobba med rutinerna på kontoret så att de två försäljarna Marko Ahonen och Jim Åhman kan koncentrera sig på försäljningen.

Genom det här arrangemanget kommer processerna på kontoret att försnabbas, vilket också betyder att kunderna får snabbare och mer tillförlitlig information om statusen på sina beställningar. Tanken är också att det från och med nu alltid ska finnas någon som är anträffbar på kontoret i Anderstorp.