Se video

Lösningar för krävande förpackningsbehov

Vi erbjuder ett högklassigt och brett sortiment av förpackningsfilmer för industri och lantbruk. De ovanligt tunna och slitstarka filmerna skyddar produkterna, minskar matsvinnet, gör transporterna effektivare och minskar produkternas miljöpåverkan.

Vi producerar förnybar solenergi vid Bjölas fabriken

2 186

Producerad solenergi sen starten (kWh)

857

Sparat CO2-utsläpp (kg)

26

Motsvarande mängd planterade träd

Nyhetsrum