Rani Plast Johanna Kuusela career story

Johanna Kuusela

HSQE-expert

Johanna Kuusela, som tidigare arbetat på bl.a. Rolls Royce, UPM och Nordic Lights, bidrar med ny kunskap i Rani Plasts HSQE-team. Johanna är 37 år gammal, född i Jakobstad, och hon började arbeta på Rani Plast i maj 2021. Hennes expertis inom HSQE (Health, Safety, Quality and Environment) och hennes magisterexamen i maskinteknik från Tammerfors universitet har redan kommit till stor nytta.

Rani Plast förbättrar ständigt produktsäkerheten hos sina hållbara förpackningsmaterial och utvecklar en olycksfri arbetsmiljö. I det här jobbet kommer Johannas analytiska färdigheter och hennes kunskaper inom auditering att vara en stor fördel.

Lång erfarenhet av kvalitetsarbete

Johanna har tidigare arbetat i nio år som Quality Engineer inom Rolls Royces vattenjetproduktion i Karleby och i ett och ett halvt år på UPM i Jakobstad som Maintenance Development Engineer. Innan hon kom till Rani Plast arbetade hon dessutom på Nordic Lights.

”Jag älskar att arbeta med människor. På Rani Plast får man arbeta på det sätt som passar en själv bäst.”

Johanna kommer att delta i kvalitets- och säkerhetsutvecklingen och uppdateringen av Ranis kemikaliehanteringssystem. Dessutom kommer hon att vara med och ta fram företagets nya intranät. Johanna kommer också att bidra till att Rani Plasts livsmedelsförpackningsfilm ska uppnå kraven i BRCGS:s internationella standard för livsmedelssäkerhet och hygien.

Värdesätter familjekänslan på Rani

Rani Plast har redan tagit i bruk säkerhetsledningssystemet 5S, en japansk metod som innehåller fem steg: sortera, strukturera, städa, standardisera, skapa vana. Johanna ser det som ett viktigt verktyg på vägen mot bättre säkerhet.

Efter att ha arbetat för stora, multinationella bolag värdesätter Johanna familjekänslan på Rani Plast.

“Människorna här är så välkomnande och varma, det känns som att vara en del av en stor familj!”, berättar Johanna.

En arbetsväg på 10 minuter

Att Johanna och hennes familj bor i Kaustby bara 10 minuter från arbetsplatsen är ytterligare en bonus som hjälper henne hitta balans mellan arbete och fritid. Det ger henne också mera tid med maken Tommi och parets två barn, som är tre respektive sex år gamla.

Johanna har nu också mera tid att njuta av sina intressen, som landsvägs- och terrängcykling och trädgårdsskötsel i familjens stora trädgård. När pandemibegränsningarna lättar ser hon också fram emot att resa.

“Jag älskar att arbeta med människor. På Rani Plast får man arbeta på det sätt som passar en själv bäst, eftersom vi dagligen får välja hur vi vill jobba just den dagen. Det är en mycket tilltalande ledningsstil och något som är viktigt för mig.”