Rani Plast Hans Brinks career story

Hans Brinks

Teknisk försäljningschef

Hans Brinks började arbeta som teknisk försäljningschef på Rani Plast i Nederländerna år 2016. Han jobbar med våra centraleuropeiska kunder och fungerar som en länk mellan dem och huvudkontoret i Terjärv, Finland. 

Hans, 46, jobbar på Rani Plasts kontor i Almelo, som ligger i hjärtat av en av de mest konkurrensutsatta marknaderna i branschen. När det gäller att kommunicera med kunder och att förstå deras behov har Hans stor fördel av sin personliga erfarenhet av jordbruk. 

”Bönder tenderar att vara väldigt rättframma och ärliga − de gillar när man talar deras språk.”

”Bönder tenderar att vara väldigt rättframma och ärliga − de gillar när man ’talar deras språk’ ─ och om man är insatt i jordbrukslivet så skapas kontakten naturligt”, säger Hans, som har arbetat på jordbruk och tillsammans med bönder ända sedan han var ung.

Känner branschen utan och innan

Innan han började jobba för Rani Plast tillbringade Hans 22 år hos Rani Plasts huvuddistributör i Nederländerna, så han känner verksamheten som sin egen ficka. Han representerar Rani Plast i Nederländerna, Tyskland, Österrike och Belgien.

Hans trivs med att ha ett nära samarbete med kunderna ute på fältet, där han kan lyssna på deras behov och utveckla jordbruksfilmernas funktionalitet. Balsträckningsfilmen utvecklas och förbättras genom att man noggrant följer med tekniken och på detaljnivå noterar hur böndernas balningsmaskiner fungerar.

Att bygga förtroende och relationer

Hans tycker också om att förklara fördelarna med att använda Ranis syrgasbarriärfilmer, som leder till att bönderna får de bästa ensilageresultaten och i förlängningen ett foder av högre kvalitet till sina djur. 

”Det handlar om att skapa förtroende och relationer, och därefter få saker gjorda”, säger Hans. ”Jag gillar att arbeta för Rani Plast eftersom det är en platt organisation där det är lätt att få tag på anställda och man kan uppnå resultat snabbt”, fortsätter han.

Cykling och båtliv

Trots att Hans vanligtvis reser mycket och erkänner att han är något av en arbetsnarkoman, har han fortfarande tid att ta sig ut med sin mountainbike tre gånger i veckan hemma i Rijssen, endast 15 kilometer från kontoret i Almelo. 

Han brukar också skjutsa sina tonårsdöttrar till stallet varje vecka. Familjen semestrar på en motorbåt som de navigerar längs Nederländernas omfattande nätverk av sjöar och kanaler. 

”Det är en väldigt avkopplande upplevelse − jag kallar det min ’sakta ner’-tid”, avslutar Hans.