rani_bond-2

RaniBond – en kvalitetsfilm för ”avfall-till-energi”-branschen

Nyheter

En av de största utmaningarna för den snabbt växande ”avfall-till-energi”-branschen (Waste-to-Energy) är att se till att de inplastade avfallsbalarna hålls hela − genom hela den tuffa hanterings- och logistikprocessen.

Världsbanken uppskattar att den globala avfallsmängden kommer att öka till mer än sex miljoner ton per dag inom fem år. Samtidigt ökar också potentialen för avfallsförbränningen av inplastade balar som innehåller tilläggsenergi, eftersom förbränning utan farliga utsläpp är möjlig. Det faktum att avfall kan omvandlas till energi på ett säkert sätt, utan metanutsläpp och skadlig deponering, gör den här typen av avfallsförbränning alltmer attraktiv.

Transporten av avfall kräver hållbara balar

Det finns en viss ironi i att vissa länder med brist på lämpligt avfall har ett överflöd av förbränningsanläggningar, medan länder med för mycket avfall har brist på förbränningsanläggningar. Det här har lett till att transport av bränsle i form av inplastade avfallsbalar har blivit en nödvändighet. 

Kommunalt avfall (MSW) som bearbetats till avfallsbaserade bränslen som SRF (Solid Recovered Fuel) och RDF (Refuse Derived Fuel) komprimeras till balar och packas in. Rani Plast producerar RaniBond-balsträckfilmer för inplastning av avfall speciellt för detta ändamål.

Transport av inbalat avfall innebär vanligtvis en del logistiska utmaningar: själva inplastningen, frakt med både lastbil och båt, lagring och hantering innan det når sin destination.

Risken för skador hos avfallsbalar under transporten är stor, och även om trasiga balar och spill kan medföra extra kostnader, så kan konsekvenserna bli ännu allvarligare om det t.ex. blir nödvändigt att förnya tillstånd när läckande balar orsakat lukt vilket skadar miljön. Med andra ord är motiven till att balarna ska hållas hela genom hela processen tydliga.

Transport av bränsle i form av inplastade avfallsbalar har blivit en nödvändighet.

Processkedjan måste hålla hög kvalitet

Rani Plast anser att befrämjandet av kvalitet och en fullständig förståelse för värdekedjan är nyckeln till en säkrare, effektivare och pålitligare bransch. Rani Plasts affärsutvecklingschef, Patrik Högkvist, säger:

”Hela branschen måste kräva kvalitet genom hela processkedjan för avfallsbalar.”

Han uppmuntrar därför ”avfall-till-energi” -branschen att etablera en dialog med Rani Plast för att utforska på vilka sätt kvaliteten kan förbättras ytterligare. 

Andra företag inom avfallsförbränningsbranschen håller med. Chefen för återvinning och återvunnet bränsle vid Stockholm Exergi, Mårten Eriksson, jobbar för ett företag som förser mer än 800 000 människor och 400 företag i staden med uppvärmning, kylning och el som härrör från förbränning av balat avfall. Han menar att upprepningen av budskapet om bästa praxis för hantering av balar genom hela transportkedjan är avgörande.

”Till exempel kan inplastade balar skadas när gaffeltruckar lossar dem utan att stanna upp helt”, säger Mårten och tillägger att alla − från stuverier och hamnmyndigheter till förare av kranar med gripskopa − bör vara medvetna om behovet av att hantera balar på ett korrekt sätt.

Alla länkar i kedjan – från stuverier kranförare – bör vara medvetna om behovet av att hantera balar på ett korrekt sätt.

Mårten Eriksson, Stockholm Exergi

Jan Knutar, Sales Manager på Rani Plast, förklarar att RaniBond har de typiska egenskaperna hos blåsextruderad film såsom styrka, effektiv klibbighet och utmärkta sträckningsegenskaper, vilka möjliggör upp till 70 % försträckning. Filmen är utvecklad och testad specifikt för inplastningsmaskiner för avfallsbalar. Funktion, kvalitet och hållbarhet är grundläggande egenskaper för hela Rani Plasts produktsortiment.

Hållbarare film av återvunnet råmaterial

I somras lanserade Rani Plast filmen, RaniBond EcoL, tillverkad av återvunnet råmaterial som avsevärt minskar produktens klimatavtryck, vilket är av intresse för företagen som jobbar med ”avfall-till-energi”. Patrik Högkvist ser att hållbarheten har hög prioritet även inom denna industri och att den således inte är begränsad typiska konsumtionsvaror.

Vi utvecklar filmerna kontinuerligt och strävar efter att nå ett nollutsläpp vid beräkningen av klimatavtrycket.

Patrik Högvkist, Rani Plast

Mårten Eriksson välkomnar användningen av film tillverkad av återvunnet råmaterial som RaniBond EcoL, eftersom det är en sak som stödjer Stockholm Exergis hållbarhetssträvan och -mål, som bygger på att minska klimatavtrycket. Han säger ytterligare:

”RaniBond EcoL är en maskinspecifik produkt och det är fint att se en film som använder återvunnet råmaterial som är avsedd för verksamhet med avfallsbalar.”

RaniBond EcoL har ett betydligt lägre klimatavtryck jämfört med traditionella filmer. Patrik Högkvist säger att man utvecklar filmerna kontinuerligt och att företaget strävar efter att nå ett nollutsläpp vid beräkningen av klimatavtryck för denna typ av film.  

More information

p200603_esk_0763-2

Jan Knutar

Sales Manager
+358 500 664 419