20201104_esk_0814-3

Rani Plasts uppförandekod publicerad

Nyheter

Vår uppförandekod ger våra intressegrupper vägledning om hur vi behandlar varandra och interagerar med kunder, leverantörer och partners.

Uppförandekoden kopplar vår mission och våra värderingar till professionella beteendestandarder och stödjer en kultur av ansvarighet och integritet. Anvisningarna är också en del av vår strategi för socialt ansvar, vilken syftar till att positivt påverka vårt samhälle och miljö.

Uppförandekoden hjälper för våra anställda och intressegrupper att göra bättre val det dagliga arbetet. Detta inkluderar möjligheten att rapportera ifall anställda och intressegrupper upptäcker något som de anser är olämpligt, oetiskt eller olagligt.

– Uppförandekoden hjälper oss alla att varje dag fatta rätt beslut. När vi handlar med integritet främjar vi en säker, respektfull och sund arbetsplats, förklarar VD Matti Laurila.

När vi handlar med integritet främjar vi en säker, respektfull och sund arbetsplats.

Matti Laurila, VD

Vi publicerade uppförandekoden på vår hemsida och vi ber er, våra anställda och intressegrupper studera uppförandekoden och göra den till en del av vårt dagliga arbete på Rani Plast.