Rani Plasts nya hållbarhetsrapport nu tillgänglig

Den nya hållbarhetsrapporten berättar om de åtgärder som Rani Plast under många har vidtagit för att minimera plastförpackningarnas miljöeffekter.

Rapporten slår också fast de framtida målen för hållbarhetsarbetet och hjälper våra kunder att ta i bruk god praxis, framförallt gällande återvinning.

Rapporten belyser också den viktiga roll plasten har i våra dagliga liv, och hur plasten också i framtiden kan vara både ekonomiskt fördelaktig och acceptabel ur miljösynvinkel. Det här förutsätter åtgärder såsom effektiv återvinning och nya råmaterial.

Vi tror att vi kan öka återvinningen, stöda forskningen kring nya råmaterial och använda resurserna på ett effektivare sätt genom att fortsättningsvis ha fokus på miljöutmaningarna inom plastförpackningsindustrin. Det här möjliggör att vi kan förflytta oss mot en mer cirkulär ekonomi, där mängden avfall har minimerats och plastens fulla potential har realiserats.

Ta dig gärna tid att läsa igenom vår hållbarhetsrapport och hör av dig om den väcker frågor.