Rani Plast och Fluid-Bag samarbetar för att minska mängden plast

Rani Plast har under våren 2019 hjälpt sin kund Fluid-Bag att minska mängden plast i företagets behållare.

Det här har gjorts genom att ett lager i Fluid-Bag innerbehållarens plastfilm har bytts ut mot en modifierad version av polyetenfilmen RaniExcell, och på så vis har filmen kunnat göras en tredjedel tunnare.

Att filmens tjocklek minskat från 100 μm till 70 μm betyder i praktiken att det går åt ca 300 gram mindre plast för varje behållare. Trots att plasten är tunnare bibehålls ändå styrkan, barriäregenskaperna och hållfastheten i plastfilmen tack vare en modernare filmstruktur och tillverkningsmetod.

Att minska mängden plast i förpackningsmaterialen är en del av Rani Plasts långsiktiga miljöstrategi.

”Det är viktigt att vi dagligen kan utveckla kostnadseffektiva och optimerade förpackningslösningar för våra kunder. Plast är ett ytterst utomordentligt förpackningsmaterial, förutsatt att den används och återvinns på rätt sätt”, säger Auli Jylhä, Account Manager på Rani Plast.

”För oss som dagligen jobbar med plast är miljöfrågan mycket viktig” säger Robert Nyberg, Operations Manager och miljöansvarig på Fluid-Bag.

”Enligt mig finns det inget bättre material än plast, bara man hanterar det rätt. Minskningen vi uppnår med RaniExcell-filmen ger våra kunder en viktig fördel, även de strävar alltid till att använda förpackningsmaterial så effektivt som möjligt”.