erde_logo

Rani Plast gick med i tyska återvinningsorganisationen ERDE

Nyheter

Rani Plast har anslutit sig till den tyska återvinningsorganisationen ERDE, som jobbar för att främja återvinning och återanvändning av plastavfall från lantbruket.

– Vi ville utan vidare gå med i organisationen, eftersom ERDE:s verksamhet effektivt gynnar återvinningen av plastavfall inom lantbruket, säger Sales Manager Christer Vidjeskog på Rani Plast.

ERDE:s medlemmar är tillverkare och distributörer, men för att återvinningen ska lyckas krävs att alla parter i kedjan förbinder sig till målen – både jordbrukare, de som upprätthåller insamlingspunkter, de som behandlar avfallet och de som återanvänder det.

Medlemskapet i ERDE stöder Rani Plasts mål om att göra sin verksamhet så miljövänlig som möjligt. För att plastindustrin ska kunna nå sina gemensamma mål krävs det att alla tillverkare samarbetar och förbinder sig till målen, och enligt Vidjeskog har det här lyckats bra inom ERDE.

– De flesta stora tillverkare av plastfilm har gått med i ERDE, vilket betyder att vi kan vänta oss snabba resultat.

Av det plastavfall som samlas in kan man tillverka återvunnen plast, som i sin tur kan säljas vidare som råmaterial. Rani Plast tillämpar redan samma princip i sin egen tillverkning, där i stort sett allt överflödigt material återvinns i den egna produktionen.