Vårt sätt att arbeta

Ständig förbättring

Rani Plast utbildar kontinuerligt personalen för att ligga i topp när det gäller säkerhet och kvalitet. Vi strävar efter en olycksfrekvens på noll. För att uppnå det beaktar vi arbetssäkerheten i alla beslut och kartlägger risker kontinuerligt. Personalen rapporterar om risker och alla nära ögat-situationer och vi drar lärdom av dem.

Vår strävan är att alltid göra produkterna så att de uppfyller kundernas förväntningar. Vi har en modern maskinpark, vilket är en grundförutsättning för att kunna tillverka produkter av hög kvalitet. Våra produkter testas kontinuerligt både i produktionen och i vårt eget laboratorium.

Vår verksamhet är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:2015. Dessutom är våra produkter certifierade enligt ett flertal nationella och internationella standarder.

Kvalitets- och miljöpolitik

Ab Rani Plast Oy tillverkar, förädlar och marknadsför plastfilmer för bl.a. förpacknings-, isolerings-, jordbruks- och vidare­förädlings­ändamål. Inom vår bransch strävar vi till att vara bland de ledande vad gäller ekonomi, kvalitet, miljö och arbetarskydd.

Vi skolar kontinuerligt vår yrkeskunniga personal för att kunna möta kundernas kvalitetskrav, miljöskyddets utvecklingskrav och arbetarskyddets förbättringskrav.

Vi utvecklar ständigt våra produktionsmetoder, våra produkter och vår service med beaktande av lönsamhets-, arbetarskydds- och miljöaspekter.

I vår verksamhet förbinder vi oss att behandla alla likvärdigt genom att efterfölja lagar, bestämmelser och etiskt godtagbara förfaringssätt.

Vi förutsätter att hela personalen förbinder sig vid ovannämnda principer. Företaget förbinder sig att skapa förutsättningar i form av ändamålsenliga resurser för att uppnå en kontinuerlig förbättring i kvalitet, miljö och arbetarskydd.