Ranis story

Ett internationellt familjeföretag

I efterkrigstidens Österbotten var det ont om jobb och därför emigrerade många unga människor till Sverige. Nils Ahlbäck från den lilla byn Terjärv ville ändå stanna kvar i sin hemby, och det betydde att han blev tvungen att skapa sin arbetsplats själv.

Rani Plast föds

1955 grundade Nils Ahlbäck därför företaget Rani Plast tillsammans med sin bror Alf Ahlbäck och kompanjonerna Runar Svartsjö och Ingmar Albäck. Företaget fick sitt namn efter första bokstaven i de fyra grundarnas förnamn.

Fröet till Rani Plast hade såtts några år tidigare när Nils Ahlbäck i Sverige fick se hur extrudering gick till. Det där ser ju inte så svårt ut, tänkte han. För att starta företaget krävdes ett så stort lån att Ahlbäck betvivlade att han någonsin skulle kunna betala tillbaka det. Han kunde knappast drömma om att Rani Plast några årtionden senare skulle vara en internationell koncern som sysselsätter tusen personer och omsätter närmare 250 miljoner.

Vägen till framgång

Men vägen till framgång var inte spikrak. Plast var ett nytt och okänt material på 1950-talet och i början fick man lägga mycket arbete på att övertyga folk om att plasten var bättre än gamla lösningar. De allra första produkterna var avloppsrör av plast, men de gick inte att sälja eftersom folk var övertygade om att råttorna skulle äta upp dem. Bättre gick det med polyetenpåsarna – kunderna var mycket förtjusta i att de kunde se vilka varor som fanns i de genomskinliga påsarna.

En av orsakerna till Rani Plasts framgångar är att man under hela företagets historia modigt vågat investera i moderna maskiner. Innan den första svets- och tryckmaskinen installerades år 1959 svetsades påsarna för hand. Terjärvborna var självfallet oroliga för att de skulle bli utan arbete på grund av automatiseringen, men Nils Ahlbäck försäkrade dem om att det var precis tvärtom. Och mycket riktigt – innan 1960-talet var slut rådde det arbetskraftbrist i regionen.

Ranis tillväxt

Rani Plast har genom åren vuxit också genom företagsköp. Ett bra exempel på företagets förmåga att gripa chanser då de kommer var köpet av en fabrik som tillverkade elisoleringsfilm i Tervakoski i Finland i början av 1980-talet. Trots att produkten var helt annorlunda än Ranis övriga sortiment beslöt man att satsa, med baktanken att det är bra att ha fler ben att stå på. Med tiden följde liknande satsningar i Slovakien och Ukraina, och idag är Rani Plast-koncernen världsledande på elisoleringsfilm.

För ett företag som vill växa gäller det också att bege sig utanför hemmamarknaden. Rani Plast såg redan tidigt internationaliseringens möjligheter och exporten till grannländerna Sverige och dåvarande Sovjetunionen kom snabbt igång. Och satsningarna i östlig riktning har fortsatt: I början av 2010 togs ett stort och viktigt steg då Rani Plast byggde en egen fabrik i Ryssland.

Men trots satsningar i utlandet är rötterna viktiga för Rani Plast. Därför har fabriken i Terjärv byggts ut gång på gång, så att den idag är en av Norra Europas största produktionsanläggningar för polyetenfilm. Efter att en generationsväxling påbörjats i mitten på 1980-talet ägs och leds företaget av Nils Ahlbäcks barn Ulrika och Mikael Ahlbäck. Nils Ahlbäck hade ända tills han gick bort 2014 för vana att regelbundet besöka fabrikerna och titta in på kontoret i Terjärv, även om det gått 30 år sen han överlät den dagliga ruljangsen åt följande generation.

1955 Terjärvfabriken
1971 Lappforsfabriken
1979 Bjölasfabriken (Terjärv)
1983 Tervakoskifabriken
1984 Teri-Hus
1991 Art-Pak
1996 Terichem (Slovakien)
1999 Terichem Lutsk (Ukraina)
2003 HP Rani Plast (Sverige)
2012 Rani Plast Kaluga (Ryssland)