Lantbruk

Rani Plast är en av världens ledande producenter av lantbruksfilm. Våra hållbara och lättanvända filmer tillverkas av de bästa råmaterialen och är mycket kostnadseffektiva. Filmerna förbättrar också kvaliteten på fodret.

Lantbruksprodukter

Industri

Rani Plast erbjuder ett heltäckande utbud av förpackningsfilmer för en stor mängd olika branscher. Vårt utbud inkluderar filmer för primärförpackningar, sekundärförpackningar och pallemballering. Vid behov kan vi också förse filmerna med mycket högklassigt tryck.

Industriprodukter

Vad är Rani Plast?

Vår företagsvideo ger svaret på en minut

Nyheter

Rani Group globalt

Moderbolag

Ab Rani Plast Oy

Koncernens moderbolag Rani Plast är en av Nordens ledande tillverkare av plastfilmer.

Dotterbolag

HP Rani Plast AB

HP Rani Plast är Nordens ledande tillverkare av rullplastpåsar för hushållbruk. Fabrikerna finns i Klågerup i Sverige och i Lappfors i Finland.

Rani Plast Kaluga

Rani Plasts ryska dotterbolag tillverkar förpackningsmaterial för den ryska marknaden på sin fabrik i Kaluga utanför Moskva. Fabriken invigdes år 2012.

www.raniplast.ru

Art-Pak Oy Ab

Art-Pak hör till Nordens största tillverkare av trävaruhuvar. Filmen tillverkas och trycks i Terjärv och förädlas enligt kundens behov i Art-Paks fabrik i Mörskom.

Teri-Hus Ab Oy

Teri-Hus är en av Finlands äldsta husfabriker. Företagets fabrik finns i Terjärv by.

www.terihus.fi

Samföretag

Terichem a.s.

Terichem Tervakoski a.s. producerar elisoleringsfilm och sofistikerade teknologiapplikationer – från Smart Grids till hybrid bilar. Fabrikerna finns i Slovakien och Ukraina.

www.tervakoskifilm.com

Tatrafan

Tatrafan tillverkar förpackningsfilm för bl.a. livsmedelsindustrin. Företaget har fabriker i Slovakien och  Ukraina.

www.tatrafan.com

 

Intresserad av Ranis produkter och tjänster?