Koncernbolag

En stor europeisk plastfilmstillverkare

Rani Plast är en av Nordens ledande leverantörer av plastfilmer och hör till de 20 största företagen i sin bransch i Europa.

Rani Plast är en av de största tillverkarna av lantbruksfilm i världen. Bolaget investerar stort i en ny produktionslinje som år 2017 blir världens största produktionslinje för lantbruksfilm.

Rani Plast-koncernen har nio fabriker i fem länder: Finland, Sverige, Ryssland, Ukraina och Slovakien. Koncernens omsättning är drygt 200 miljoner euro och den exporterar till över 40 länder.

Dotterbolag

Art-Pak Oy Ab

Art-Pak hör till Nordens största tillverkare av trävaruhuvar. Filmen tillverkas och trycks i Terjärv och förädlas enligt kundens behov i Art-Paks fabrik i Mörskom.

Teri-Hus Ab Oy

Teri-Hus är en av Finlands äldsta husfabriker. www.terihus.fi

HP Rani Plast AB

HP Rani Plast är Nordens ledande tillverkare av rullplastpåsar
avsedda för hushåll. Fabrikerna finns i Klågerup i Sverige och i Lappfors i Finland. www.hpraniplast.com

Samföretag

Terichem a.s.

Terichem producerar elisoleringsfilm. Terichem a.s. dotterbolag:

Tatrafan

Tatrafan tillverkar förpackningsfilm för bl.a. livsmedelsindustrin. Företaget har fabriker i Slovakien och  Ukraina. www.tatrafan.com