RaniCoverWrap
RaniCoverWrap är en specialfilm där filmens ytor har olika karaktärer: den ena sidan är klibbig, medan den andra sidan är hal.
RaniFFS
RaniFFS är en film som maskinellt formas, fylls och svetsas i samma process.
RaniPeatCover
RaniPeatCover används för att täcka stora torvstackar och högar med torvblock då torven mellanlagras utomhus.
RaniStretch
RaniStretch är en grupp sträckfilmer som främst används för pallemballering.
RaniStretchHood
RaniStretchHood är en slang som formas till en huva i en sträckhuvsmaskin.