RaniFric
RaniFric är en friktionsfilm som oftast fungerar som halksydd till exempel på en virkestäckningsfilm.
RaniInsulation
RaniInsulation är en grupp filmer för primärförpackning av isoleringsmaterial.
RaniMultiPack
RaniMultipack är en grupp styva filmer för sekundärförpackning av isoleringsmaterial.
RaniStretch
RaniStretch är en grupp sträckfilmer som främst används för pallemballering.
RaniStretchHood
RaniStretchHood är en slang som formas till en huva i en sträckhuvsmaskin.