RaniSiloBag

RaniSiloBag är en tub som används för lagring av ensilage, spannmål, majs och sockerbeta.

Produktinformation

RaniSiloBag är en tub som används för lagring av ensilage, spannmål, majs och sockerbeta. Med denna metod kan man lagra stora volymer, flexibelt och kostnadseffektivt. Ett växande användningsområde för tuber är kompostering.