RaniPrO₂

Underlagsfilm med effektiv syrgasbarriär

Pic_04 (1)

Produktegenskaper

  • Finns i bredder på 12-18 m
  • Motverkar värmebildning i silon
  • Mindre förluster längs ytskiktet samt kanterna
  • Besparningar genom bättre foderkvalitet och djurhälsa
  • Fungerar som extra skydd mot skador på den yttre
    plansilofilmen
  • Kan återvinnas som LDPE

Utmärkta tekniska egenskaper

En underlagsfilm av ny teknik som skyddar ditt foder genom dubbel påverkan; filmens barriärskikt av EVOH hindrar syre från att tränga in från utsidan, medan filmens följsamhet eliminerar luftfickor under plansilofilmen.

RaniPrO₂ med dess funktionella skikt av EVOH ger filmen en syrgasbarriär hundra gånger effektivare än hos traditionell film av polyetylen. Genom sin vakuumlika effekt fäster sig filmen snabbt längs ytan av ensilaget och eliminerar luftfickor.

Material: PE/EVOH/PE med 7-skikts teknologi.

Barriär

Barriärfilm

Teknisk specifikation

RaniPro2
Bredd (mm) Längd (m) Tjocklek (µm) Färg
12-18 100 50 Genomskinlig grön

Customer-service_RGB

Instruktioner och rekommendationer för optimal användning av silofilm

Recycled-plastic_RGB-192

Anvisning för återvinning

Plast är en värdefull råvara efter slutanvändning och de flesta plaster kan återvinnas för att producera ny råvara eller energi. Läs vår anvisning om hur du återvinner våra plastfilmer på bästa sätt.