Canva – Recucling urban trash containers separating garbage_ plastic, paper,

Plastförpackningar är ofta det miljövänligaste alternativet

Nyheter

Amazon meddelade för en tid sen att man byter från kartong- till plastförpackningar av miljöskäl. Bara återvinningskedjan fungerar är plastförpackningar ofta miljövänligare än alternativa förpackningslösningar.

Många företag funderar i dessa tider på hur de ska förpacka sina produkter på ett möjligast miljövänligt sätt. Amazon meddelade i våras att man går över från kartong till plast, eftersom plast är lättare och tar mindre plats. Det här betyder färre transporter och minskade koldioxiutsläpp.

Coca Cola å sin sida har landat i motsatt slutsats – bolaget meddelade nyligen att man i Europa byter från krympfilm av plast till kartongförpackningar, bland annat med motiveringen att plaståtervinningen inte fungerar på alla marknader. Återvinningssystemen behöver utvecklas, men att plast inte skulle gå att återvinna är ändå en missuppfattning, enligt produktutvecklingsdirektör Mats Albäck på Rani Plast.

– De förpackningsfilmer vi producerar på Rani Plast är helt och hållet återvinningsbara och det samma gäller de flesta andra plastförpackningar. Vi använder också mycket återvunnen plast i vår produktion. Det har varit glädjande att se att återvinningen av plastförpackningar har ökat den senaste tiden. Vi söker aktivet efter nya lösningar inom produktutveckling, som stöder återvinningen av plastfilmen (Design for Recycling), och utvecklar råmaterialet i nära samarbete med återvinningsföretagen.

Enligt Albäck är plastförpackningar ofta ett resurseffektivt alternativ jämfört med andra material, mycket tack vare den låga vikten. Inom livsmedelsindustrin minskar förpackningsplasten matsvinnet, och inom lantbruket förbättrar det kvaliteten på fodret.

– Bara plasten används på rätt sätt är plastförpackningar ofta det mest miljövänliga alternativet. Plasten blir ett problem först om materialet kommer ut i naturen, konstaterar Albäck.