Bjölas

Ökad kapacitet med energieffektiv regranuleringsenhet

Nyheter

Rani Plast bygger ut sin regranuleringsenhet i Bjölas med energisnåla maskiner för att höja kapaciteten för att producera återvunnet råmaterial av hög kvalitet.

Byggskedet och ibruktagandet av de nya Lindner- och Erema-maskinerna utförs under 2022 – och i början av 2023 står en toppmodern enhet redo för att sätta in en högre växel.

Rani Plast har en lång erfarenhet av återvinning och står för flexibla processer när det kommer till testkörning på plats tillsammans med kunden för att tillverka så optimala och funktionella filmer som möjligt. Vi besitter också en hög sakkunskap när det gäller tillverkning av filmer som innehåller återvunnet material. Den här kunskapen bygger vi vidare på.

– Vår investering i den nya anläggningen som är energieffektiv och optimerar hela processen gör att företagets klimatavtryck blir mindre och vi får en tilläggskapacitet på ca 8 000–9 000 ton per år, förklarar hållbarhets- och utvecklingsdirektör Mats Albäck.

Vår investering i den nya anläggningen som är energieffektiv och optimerar hela processen gör att företagets klimatavtryck blir mindre.

Det är inte bara produktionsanläggningen som förbättras utan även processerna kring hanteringen och optimeringen av regranulat.

– Samarbetet med utomstående leverantörer av återvunnet material för att komplettera vårt eget regranulat är viktigt. Vi har långsiktiga samarbetsparter från Nordeuropa och Centraleuropa och värnar om stabila förhållanden med alla våra leverantörer, fortsätter Mats.

Efterfrågan på förpackningsfilm med en hög andel återvunnet material för bland annat burkar och flaskor samt mjukpapper fortsätter öka. Det här ställer höga krav på såväl filmerna som förpackningsmaskinerna – och här har vi nu ännu större möjligheter att testa, utveckla och optimera förpackningsfilmerna till perfektion för att i slutändan minska klimatavtrycket för alla samarbetsparter.

Här har vi nu ännu större möjligheter att testa, utveckla och optimera förpackningsfilmerna till perfektion.

Utöver att anläggningen moderniseras och processerna förbättras möjliggör den nya regranuleringsenheten också att vi kan ta emot våra kunders och den övriga marknadens eget produktionsspill. Och vem vet vilka utvecklingsmöjligheter anläggningen för med sig i framtiden?