Ny maskinlinje för sträckfilm

Rani Plast moderniserar sin maskinpark genom att ta i bruk en ny linje för sträckfilm. Maskinen kommer främst att producera balfilm för lantbruket.

Rani Plast har de senaste åren satsat stort på lantbrukssektorn, bland annat genom att ta i bruk en av världens största linjer för lantbruksfilmer. Nu fortsätter investeringarna med en ny linje för balfilm.

– Maskinen kommer att producera sträckfilm, varav största delen kommer att bli balfilm för lantbruket. Filmerna kommer att produceras både för den finländska marknaden och för export, berättar försäljningschef Christer Vidjeskog.

Den nya maskinen kommer att göra filmer i fem skikt, och tekniskt kommer den att representera det allra senaste inom branschen. Samtidigt höjer maskinen Rani Plasts kapacitet inom balfilmer, vilket betyder att kunderna får snabbare och flexiblare service.

För att den nya maskinen ska rymmas in behöver fabriken byggas ut, och det arbetet påbörjas i början av år 2019. Själva maskinen levereras under sommaren 2019 och tanken är att den kommer att tas i bruk under sensommaren.

Rani Plast är en av Europas ledande leverantörer av sträckfilmer för lantbruket, och för att behålla positionen förnyar företaget ständigt sina maskiner och processer.

– Under 2019 satsar vi allt som allt 10 miljoner euro på att uppgradera maskinparken för att kunna göra ännu bättre filmer än förut, berättar Vidjeskog.