iStock-521614940

LCA-analysen visar att råmaterialet har störst betydelse för klimatavtrycket

Nyheter

Ett effektivt sätt att minska klimatavtrycket för en plastfilm är att öka andelen återvunnet råmaterial i den. Det framkommer av en livscykelanalys som Rani Plast nyligen gjort.

Kunderna har efterfrågat så kallade LCA-analyser (Life Cycle Assessment) på Rani Plasts filmer, och nu har företaget slutfört en sådan analys. Analysen är gjord enligt kriterierna i certifieringen ISO 14040:2006 och mäter filmernas inverkan på klimatet (GWP).

– Analysen visar filmens klimatavtryck från tillverkningen av råmaterialet tills filmen lämnar vår fabrik. Vi kan också visa klimatavtrycket för transporten till kunderna och slutanvändningen av filmen, men då blir det förstås olika värden för varje kund, berättar utvecklingsdirektör Mats Albäck.

Ett av de centrala resultaten av analysen är att råmaterialet har den överlägset största inverkan på koldioxidavtrycket, medan transport och produktion inte alls har lika stor betydelse. Råmaterialets inverkan är upp till tio gånger högre än transportens och produktionens inverkan tillsammans (se tabell nedan).

– Det här innebär förstås att det effektivaste sättet att minska miljöpåverkan är att fundera över materialvalet, säger Albäck.

Främjar cirkulär ekonomi

Ett sätt att minska råmaterialets koldioxidavtryck är att använda återvunnen polyeten. Rani Plast vill främja en cirkulär ekonomi och kan idag erbjuda en stor del av sina filmer med varierande grad av återvunnet råmaterial. Hur hög andel av polyetenen som kan vara återvunnen beror på vad filmen ska användas till. I dagsläget är återvunnen plast fortfarande ett kvalitetsmässigt ojämnare råmaterial än jungfrulig plast, och därför passar det oftast inte som enda råmaterial. Det har också betydelse ifall det återvunna råmaterialet kommer från plastindustrins produktionsspill, vilket betyder att det är renare, eller om det samlats in från samhället efter användning.

Är återvunnet bättre än biobaserat?

Rani Plast föredrar återvunnen plast framför biobaserat råmaterial, dels på grund av att priset för biobaserade material är högre, men också för att de biobaserade materialens klimatavtryck är något oklara.

– I samband med LCA-analysen kom vi fram till att de uppgifter råmaterialsleverantören kunde erbjuda helt enkelt inte var tillräckligt transparenta för att få ett vederhäftigt resultat, berättar Albäck.

LCA-analysen gjordes i första hand för filmerna RaniInsulation och RaniInsulation EcoL, men resultaten går att applicera på de flesta av Rani Plasts filmer.

– Det är i slutändan väldigt liten skillnad på klimatavtrycket för filmer i olika produktgrupper, eftersom råmaterialsmixen nästan alltid är den samma, konstaterar Albäck.

Intresserad av att ta del av LCA-analysen? Hör av dig till din personliga försäljarkontakt på Rani Plast.

Råmaterialets inverkan på koldioxidavtrycket