Plastic_packaging_coffee

Kaffeleverantör: i nuläget är plastförpackningar det miljövänligaste alternativet

Nyheter

När finska kaffeleverantören Slurp nyligen undersökte olika förpackningsalternativ kom man till samma slutsats som många andra företag kommit fram till förut – nämligen att en plastförpackning var det mest miljövänliga alternativet.

Att reda ut vilket förpackningsmaterial som är det mest miljövänliga är ofta en komplicerad process. Att övertyga konsumenterna om att plast kan vara miljövänligare än papper – eller aluminium som i Slurps förpackning – är inte heller det lättaste.

Slurp använde tidigare en förpackning i tre skikt, som kombinerade papper på utsidan, aluminium som en syrebarriär, och plast på insidan närmast själva kaffet.

När Slurp nyligen skulle förnya förpackningen var hållbarhet och miljövänlighet högt på prioritetslistan. Ganska fort kom Slurp fram till att det inte är miljömässigt försvarsbart med en förpackning i tre skikt, eftersom den är svår att återvinna. Aluminiumet kräver dessutom stora mängder energi vid produktionen. Det yttersta papperslagret i den gamla förpackningen hade ingen annan funktion än att det såg trevligt ut.

Att plast kan återvinnas antingen som material eller som energi övertygade Slurp om att en förpackning i 100% plast är det mest miljövänliga altnerativet.

”Vi funderar hela tiden på hur vi kan skydda miljön, och därför har vi beslutat att våra förpackningar i nuläget är av plast”, säger co-founder Rafael Linnankoski på Slurp.

Den här historien återspeglar på ett bra sätt essensen i Rani Plasts hållbarhetsstrategi. Här kan du läsa hela artikeln om Slurps tankar kring miljövänliga förpackningar.