20191009_esk_0288-3

Flera stora maskininvesteringar på gång

Nyheter

De nya satsningarna på sammanlagt 13 miljoner euro stöder Rani Plasts tillväxt och minskar CO2-utsläppen.

Rani håller som bäst på och genomför inte mindre än fyra nya maskinvesteringar. Det handlar om två nya tryckmaskiner, en ny linje för lantbrukssträckfilm, samt en ny linje för sågverksindustrin. Dessutom kommer tryckhallen att förses med ett nytt system för värmeåtervinning.
Att de nya tryckmaskinerna är två till antalet betyder att man både kan ersätta gamla maskiner samt få ny tilläggskapacitet.
– De nya tryckmaskinerna ger ett noggrannare och bättre tryck, och framförallt är hastigheten något helt annat än i gamla maskiner. Den ena maskinen klarar av att trycka upp till 400 meter film per minut, berättar teknisk chef Ulf Sandvik.

Dessutom byggs som bäst ett nytt system för värmeåtervinning i tryckhallen. Det handlar om att ta tillvara värmen som uppstår när så kallade VOC-gaser förbränns, och sedan återanvända värmen för att värma upp hallen vintertid.
– Om allt går enligt beräkningarna täcker systemet hälften av vårt värmebehov i tryckhallen och minskar koldioxidutsläppen med 300 ton per år, berättar Ulf Sandvik.

Förutom tryckmaskinerna har Rani också investerat i en ny linje för lantbrukssträckfilm. Den helautomatiska linjen testas som bäst och ska vara i bruk före årsskiftet.
– Det fina med den nya linjen är att den kan tillverka flerskiktsfilm, vilket ger stora möjligheter att variera och förbättra filmens egenskaper, säger Sandvik.
Den nya maskinen ersätter delvis en gammal linje. För att den nya maskinen skulle rymmas in i fabriken behövde taket höjas från fem meter till 24 meter.
Förutom maskinen för lantbrukssträckfilm satsar Rani Plast också på en maskin för sågverksindustrin.