VilliA

Finnsprings miljövänliga vattenflaskor packas i Rani Plasts krympfilm

Nyheter

Finn Spring, som producerar källvattenbaserade drycker, ökar sin tillväxt genom kontinuerlig produktutveckling. Rani Plast och Finn Spring har under flera år tillsammans utvecklat funktionen och effektiviteten hos den krympfilm som används i dryckesförpackningarna.

Finn Springs förvaltningsdirektör Virpi Ala-Haapala värdesätter det långsiktiga samarbetet.
– Vid sidan av kunderna är våra samarbetspartner betydelsefulla för oss, eftersom väl fungerande samarbete är en framgångsfaktor för båda parter. Även priset spelar roll, men särskilt stor vikt lägger vi vid de kvalitetsmässiga faktorerna. Rani Plast har visat sig vara en pålitlig expert, med vilken samarbetet utvecklas.

Krympfilmen RaniCollationShrink har anpassats även till Finn Springs nya Villi-produktsortiment.  Villi-vattnen förpackas i PET-flaskor som är tillverkade i hundra procent återvinningsmaterial, vilket betyder att de inte ger upphov till ny plast överhuvudtaget.

Hållbara plastmaterial

Genomförandet av det nya konceptet föregicks av en omfattande forskningsfas, då vi undersökte bland annat megatrendernas effekter på dryckesmarknaden. Resultaten visar att framtidens konsumenter är mera socialt medvetna, och miljökonsekvenserna blir allt viktigare för dem.
– Konsumenterna vill göra meningsfulla val även genom att välja hållbara och ansvarsfulla alternativ i dryckeshyllan. Villi-flaskorna är ett utmärkt exempel på innovationer inom cirkulär ekonomi. På samma sätt kan den nya krympfilmen, som tillverkas av biologiskt nedbrytbar returplast, vara framtidens produkt, förutsatt att den fungerar tekniskt i processerna, säger Virpi Ali-Haapala.

Energiproduktion med hållbara lösningar

Finn Spring utvecklar ständigt sin verksamhet i en mera hållbar och mindre miljöbelastande riktning. Bolaget har klimatkompenserat sedan år 2010, och de senaste tre åren produceras all energi med förnybara energikällor.

Bolaget har byggt solpaneler till sina fabriker i både Härkäneva i Toholampi och Lestijärvi, och för ett år sedan färdigställdes i Lestijärvi ett klimatneutralt automatiserat lager. Finn Spring deltar också i ett flerårigt projekt, inom vilket man utreder värmelagring i marken. För projektet har i anslutning till produktionsanläggningen i Härkäneva borrats 61 värmebrunnar som är närmare 50 meter djupa. Tack vare de konkreta åtgärderna har klimatavtrycket per flaska minskat avsevärt.
– Vattnet i vår produkt är en ren naturprodukt, och därför är det också naturligt att vi gör vår del för en mer hållbar framtid, konstaterar Ali-Haapala.

Familjeföretag förstår varandra

I ett familjeföretag är ägarskapet synligt och ansvarsfullhet är en naturlig del av det dagliga arbetet. Ägarnas engagemang i företaget har enligt Ali-Haapala en positiv effekt även på personalens engagemang.
– Eftersom vi verkar på landsbygden, är det väldigt viktigt för oss att ta hand om och hålla kvar våra yrkesskickliga arbetstagare. Familjebolag är traditionellt innovativa och smidiga. Det är säkert också en del av förklaringen till det välfungerande samarbetet med Rani.

Mera information:

p200603_esk_0763-2

Jan Knutar

+358 500 664 419