Film med prisbelönt tillsats skyddar balar mot fåglar och gnagare

I vår lanserar Rani Plast en ny smart balsträckfilm, som tack vare en giftfri och ekologisk tillsats avvisar fåglar och gnagare.

Den nya balfilmen som kallas RaniRepel erbjuder en ny sorts skydd mot skador på ensilaget som orsakas av attacker från kråkor, råttor och möss.

Vid tillverkningen blandas en tillsats i filmen som avvisar fåglar och gnagare, men som ändå inte är skadlig för varken djuren eller ensilaget.

Utvecklingen av den nya filmen fick sin början efter önskemål från användarna. Många lantbrukare upplever attacker från fåglar och gnagare som ett stort problem. Om djuren gnager hål i balen måste den repareras, vilket tar tid, och i värsta fall kan ensilaget förstöras. RaniRepel minskar avsevärt risken för sådana skador.

Den giftfria tillsatsen är godkänd av EU och möter kraven på biocider, och dessutom påverkar den inte möjligheterna att återvinna filmen. Tillsatsen har redan blivit prisbelönt i flera länder.

RaniRepel har testats i verkliga förhållanden, och lantbrukare som använt filmen kan rapportera om betydligt färre skador och djurattacker.

Vill du veta mera om nya balsträckfilmen?