Carbon_Neutral-2

Klimatneutrala produkter styr Rani Plasts hållbarhetsarbete

Nyheter

Konsumentplastförpackningar står för endast 0,5 % av Europas klimatavtryck för konsumenter, men Rani Plast vill dra sitt strå till stacken mot ett mer klimatsmart samhälle och har lanserat en egen hållbarhetsstrategi, som bl.a. innehåller klimatneutrala produkter för krävande förpackningslösningar.

Målet är klimatneutral produktion år 2035. Då efterfrågan på miljövänligare tillverkningsprocesser och produkter ständigt ökar använder Rani Plast mer biobaserat råmaterial i sina produkter och drar nytta av teknologiutvecklingen inom återvinningsbranschen. 

Genom att kombinera fossilbaserat plats råmaterial med återvunnet och förnybart plastråmaterial, kan Rani Plast anpassa sina filmer för att bemöta kundernas krav och samtidigt minska filmens CO2-påverkan. Det förnybara råmaterialet av plast härstammar från tallolja, sockerrör eller biodieselbaserade avfallsprodukter.

”Vi kan optimera vårt klimatavtryck och filmens mekaniska egenskaper genom att blanda dessa råmaterial,” säger försäljningsdirektör Dennis Granqvist. Råmaterialet kan skräddarsys för att bemöta kundens varierande förpackningskrav.

Fossilbaserat råmaterial genererar cirka 1,8 kg CO2 per kilogram medan biobaserade råmaterial som härstammar från sockerrör och tallolja generellt sett har ett negativt CO2-värde. Genom att blanda råmaterial för att tillverka en hybridprodukt kan vi uppnå klimatneutralitet.

Upptäckten av tallolja som nytt råmaterial, istället för polyeten, har väckt uppmärksamhet eftersom den presterar lika väl som fossilbaserade råmaterial. ”Talloljan är en biprodukt av pappersmassa- och cellulosatillverkning och således konkurrerar den inte med livsmedelsproduktionen eller kräver förändring av markanvändningen,” säger Rani Plasts produktutvecklingschef Mats Albäck. ”Sockerrör å andra sidan odlas specifikt som råmaterial för polyeten.”

Kostnaderna för att använda tallolja beror på hur mycket tallolja en film innehåller. ”Plastförpackningens andel i den totala kostnaden för slutanvändaren är relativt liten, och tack vare dess miljömässiga fördelar kan konsumenterna dra slutsatsen att det är ett pris som är värt att betala,” påpekar Granqvist.

Albäck och Granqvist beskriver även hur tekniska framsteg inom den automatiska sorteringen av återvunnen plast förbättrar kvaliteten på mekaniskt återvunnet material på sikt. ”Vi räknar även med en kommersiell lönsamhet för kemisk återvinning, som när den uppnås kommer att bidra till att vi också kan använda återvunnen plast i livsmedelsindustrin,” säger Mats Albäck.

Mer krävande filmer som kräver mer mekaniskt motstånd och måste klara olika väderförhållanden, t.ex. ensilagefilmer, innehåller vanligtvis 50 % återvunnet råmaterial, medan mycket högklassig film som används i kliniska miljöer och i livsmedelsindustrin enbart kan använda jungfruliga råmaterial på grund av föroreningar i återvunnen plast. Upptäckten av kemisk återvinning, som tidigare nämnts, borde ändra detta.

Rani Plast följer noggrant med den tekniska utvecklingen av nya råmaterial och motsvarande kommersiell utveckling i våra kunders verksamhet. Medan de bägge områdena ständigt utvecklas fortsätter Rani Plast att tillverka ett allt bredare sortiment av klimatneutrala produkter och ligga i framkant för ett allt mer klimatsmart samhälle.


 [T1]

For further information, please contact:

p200603_esk_0763-2

Jan Knutar

Sales Manager
+358 500 664 419