tyontekijat

Hur är det att jobba för Rani Plast?

Nyhetsrum

Fyra anställda berättar om sina jobb och karriärer hos Finlands största plastfilmstillverkare.

Hans Brinks, teknisk försäljare

Hur kom det sig att du började jobba för Rani Plast?

Jag hade länge jobbat för Ranis holländska återförsäljare, tills jag kom till den punkten att jag ville göra något annat. Sen september 2016 har jag jobbat för Rani i mitt lilla enmanskontor i Holland. Tack vare min bakgrund kan jag identifi era mig med kundernas önskemål och deras utmaningar, och de bästa stunderna i jobbet är när jag lyckas hjälpa kunderna.

Vad är Ranis styrka?

Vår styrka är hela organisationens vilja att hjälpa kunden. All vår verksamhet grundar sig på det – vi lyssnar på kundernas önskemål och söker lösningar som passar dem, och om det inte fi nns en färdig lösning så utvecklar vi en. Alla från assistenter till ledningen jobbar med hela hjärtat, vilket är en viktig faktor i Ranis framgång.

 

Mats Kaitajärvi, servicearbetare

Vad är det mest givande med ditt jobb?

Servicearbete går väldigt långt ut på problemlösning. Jag gillar det att mina arbetsuppgifter är varierande beroende på vad som händer i fabriken. Hela fabrikens verksamhet hänger på att maskinerna fungerar och också små störningar kan få stora konsekvenser. Därför känns det alltid väldigt bra när man fi xat ett fel. Det fi nns ett talesätt som säger att ”när servicepersonalen sitter är allting okej” och det stämmer verkligen. Det är inte ofta som alla maskiner fungerar perfekt samtidigt, men de stunderna känns verkligen givande.

Hur har Ranis utveckling påverkat ditt jobb?

Rani växer ständigt, och nya maskiner innebär förstås också mera jobb för oss på servicesidan. Mina arbetsdagar går långt ut på förebyggande servicearbete, som att putsa extruderskruvar och munstycken, olja maskinerna och byta olja. Ranis utvecklingstakt innebär att det kommer att finnas gott om jobb för oss också i framtiden.

Tuulia Peltoniemi, löneräknare

Hur länge har du jobbat på Rani?

Jag började för ett knappt år sen, så jag är ganska ny i företaget. Jag hade en bra bild av Rani redan innan jag började och kan nu konstatera att arbetet motsvarar mina förväntningar. Vi har en bra laganda och alla jobbar mot samma mål, det vill säga att hela tiden bli bättre.

Vad är det som gör en bra arbetsmiljö?

Rani är ett familjeföretag och det märks tydligt. Jag tycker det har en stor betydelse att ägarna är närvarande i det dagliga arbetet och att det är lätt att närma sig dem. Att det inte finns så starka hierarkier skapar en hemtrevlig atmosfär. Atmosfären påverkas också av att folk känner stolthet över sitt jobb – trots att Rani har en stark lokal prägel så gör vi ändå ett arbete som är betydande ur en internationell synvinkel. Vi har skäl att vara stolta!

 

Mikko Vähämäki, skiftesmästare på fabriken

Hur är Rani som arbetsgivare?

Jag har jobbat i 24 år i den delen av fabriken som tillverkar lantbruksfi lmer. Plastindustrin har utvecklats enormt sen jag kom in i branschen för 40 år sen, och Rani har ofta gått i spetsen av utvecklingen. Jag tycker det är bra att Rani hela tiden utvecklar sina arbetssätt bland annat genom att öka automatiseringen. Tack vare alla miljoninvesteringar kan Rani erbjuda en intressant och stabil arbetsplats för oss.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är alla kolleger. Vi är ett bra team med fi n sammanhållning, och det gör arbetet lätt och smidigt. Att jobba på fabriken är också omväxlande, och man behöver inte sitta vid en och samma maskin dagarna i ända.