50 sommarjobbare på Rani Plast

På Rani Plasts fabrik i Terjärv finns i år fler sommarjobbare än någonsin förut. Sommarjobbarna kommer att jobba i två-tre månader långa perioder och inleder sina jobb stegvis under april till juni.

– Vi vill erbjuda sommarjobbarna en möjlighet att få jobb och bekanta sig med branschen. För många är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet, så vi vill att deras tid här ska bli så positiv som möjligt. Förhoppningsvis kommer de också att ha nytta av vad de lärt sig i senare studier och kommande arbeten, säger ekonomidirektör Tommy Wikman på Rani Plast.

I år fick Rani Plast in knappt 200 sommarjobbsansökningar, och av dem valdes 50 personer ut. Eftersom Rani vuxit kraftigt de senaste åren betyder det att det också tillverkas mer filmer på sommaren, och därför är mängden sommarjobbare större än tidigare år. Sommarjobbarna jobbar främst med filmtillverkning, inom vidareförädlingen på tryck- och svetsavdelningen, samt på den hektiska logistikenheten. Dessutom jobbar en del av sommarjobbarna med service och på kontoret.

– Sommarjobbet är ett utmärkt sätt för studerande att lära känna Rani Plast som företag, och för oss är det ett bra sätt att hitta nya duktiga anställda. Det är inte helt sällan som sommarjobbet leder till en fast anställning på Rani, påpekar produktionsdirektör Simon Fagerudd.

Sommarjobbarna inleder sitt värv med ett introduktionsprogram och får personlig handledning.

– Jobben har kört igång bra på alla avdelningar. Först bekantar sommarjobbarna sig med lättare arbetsuppgifter såsom packning, och småningom får de flytta till mer utmanande arbetsuppgifter, säger Fagerudd.