RaniFric
RaniFric on kitkakalvo, joka useimmiten toimii liukuesteenä esimerkiksi sahatavaran pakkauskalvolla.
RaniInsulation
RaniInsulation on kalvovalikoima, jota käytetään villaeristeteollisuuden primääriin pakkaamiseen.
RaniMultiPack
RaniMultipack on valikoima jäykkiä niputtamiskalvoja villaeristemateriaalien sekundääriin pakkaamiseen.
RaniStretch
RaniStretch on ryhmä kiristekalvoja, joita käytetään yleisimmin lavakäärintään.
RaniStretchHood
RaniStretchHood on letku, joka muotoutuu hupuksi kiristehuppukoneella.