Rani Plastin uusi kestävyysraportti nyt saatavilla

Yksityiskohtainen kestävyysraportti kertaa toimenpiteitä, joita Rani Plast on vuosien aikana tehnyt muovipakkausten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Raportti asettaa uusia kestävyystavoitteita ja auttaa asiakkaitamme soveltamaan parhaita käytänteitä erityisesti kierrätykseen.

On tärkeää korostaa myös muovin merkittävää roolia arjessamme. Tehokkaan kierrätyksen, uusien raaka-aineiden ja muiden toimenpiteiden ansiosta muovi on tulevaisuudessakintaloudellisesti hyödyllistä ja ympäristön kannalta hyväksyttävää.

Keskittymällä jatkossakin muovipakkausteollisuuden kestävyyshaasteisiin uskomme voivamme parantaa kierrätystä ja tukea uusien materiaalien tutkimusta ja resurssien tehokkaampaa käyttöä. Tämän ansiosta voimme tulevaisuudessa siirtyä kohti entistä hyväksyttävämpää kiertotaloutta, jossa jätteen määrä minimoidaan ja muovi hyödynnetään täysimääräisesti.

Toivomme, että luet kestävyysraporttimme kokonaisuudessaan. Vastaamme mielellämme kaikkiin heränneisiin kysymyksiin.