20201104_esk_0814-3

Rani Plastin toimintasäännöt julkaistu

Uutiset

Rani Plastin toimintasäännöt antavat eri sidosryhmille tietoa siitä, miten nämä voivat kohdella asianmukaisesti paitsi toisiaan myös asiakkaitaan, alihankkijoitaan ja yhteistyökumppaneitaan.

Toimintasäännöissämme yhdistyvät yrityksemme missio ja arvot, ja ne auttavat meitä rakentamaan vastuullista sekä avointa yrityskulttuuria. Ohjeistukset muodostavat myös osan sosiaalisen vastuun strategiaamme, jonka avulla pyrimme vaikuttamaan positiivisesti meitä ympäröivään yhteisöön, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Toimintasäännöt toimivat ohjastuksena, jotka auttavat sidosryhmiämme tekemään jatkuvasti entistä parempia valintoja. Yksi näistä valinnoista on puuttua sopimattomaan, epäeettiseen tai laittomaan käytökseen.

– Nämä ohjeistuksemme auttavat meitä tekemään oikeita päätöksiä – joka päivä. Toimimalla rehellisesti ja oikeudenmukaisesti voimme rakentaa yhdessä Rani Plastista entistäkin turvallisemman, kunnioittavamman ja hyvinvoivan työpaikan, sanoo toimitusjohtaja Matti Laurila.

Toimimalla rehellisesti ja oikeudenmukaisesti voimme rakentaa Rani Plastista entistäkin turvallisemman, kunnioittavamman ja hyvinvoivan työpaikan.

Matti Laurila, toimitusjohtaja

Toimintasäännöt on julkaistu verkkosivuillamme, jossa ne ovat kaikkien sidosryhmiemme luettavissa. Toivomme, että perehdytte toimintasääntöihimme ja huomioitte ne päivittäisessä yhteistyössämme.