erde_logo

Rani Plast liittyi saksalaiseen ERDE-kierrätysjärjestöön

Uutiset

Rani Plast on liittynyt saksalaiseen maatalousalan kierrätysjärjestö ERDE:een, jonka tarkoituksena on tukea maataloudessa käytettävän muovimateriaalin kierrättämistä ja uusiokäyttöä.

– ERDE:n toiminta edistää tehokkaasti maatalouden muovijätteen uusiokäyttöä, joten ilman muuta haluamme osallistua järjestön toimintaan, sanoo Sales Manager Christer Vidjeskog Rani Plastilta.

Järjestön jäsenistö koostuu valmistajista ja jakelijoista, mutta toiminnan onnistuminen vaatii sitoutumista kaikilta ketjun toimijoilta, aina maanviljelijöistä ja kierrätyspisteiden ylläpitäjistä jätteenkäsittelijöihin ja uusiomuovin valmistajiin.

Jäsenyys ERDE:ssä tukee Rani Plastin tavoitetta kehittää toiminnasta mahdollisimman ympäristöystävällistä. Alan yhteisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii kaikkien valmistajien yhteistyötä ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin, mikä Vidjeskogin mukaan on ERDE:ssä onnistunut hyvin.
– Suurin osa alan isoimmista muovikalvojen valmistajista on liittynyt ERDE:een, joten tuloksia voidaan odottaa nopeasti.

Kerätystä muovijätteestä voidaan valmistaa uusiomuovia, joka voidaan myydä edelleen alan toimijoille tuotteiden raaka-aineeksi. Rani Plast soveltaa samaa toimintatapaa jo omassa tuotannossaan, sillä käytännössä kaikki tuotannon ylijäämämateriaali uusiokäytetään omassa tuotannossa.