Tapamme toimia

Jatkuvasti kohti parempaa

Rani Plast kouluttaa jatkuvasti henkilöstöään, jotta kaikki olisivat mahdollisimman hyvin perillä turvallisuudesta ja laadusta. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Tämän saavuttaaksemme tämän huomioimme työturvallisuuden kaikissa päätöksissämme ja kartoitamme jatkuvasti riskejä. Henkilöstö raportoi riskeistä ja läheltä piti -tilanteista ja otamme niistä oppia.

Tavoitteenamme on aina valmistaa tuotteet täyttämään asiakkaidemme odotukset. Meillä on nykyaikainen konekanta, mikä on perusedellytys korkealaatuisten tuotteiden valmistamiseksi. Tuotteitamme testataan jatkuvasti sekä tuotannossa että omassa laboratoriossamme.

Toimintamme on sertifioitu laatustandardin ISO 9001:2015 ja ympäristöstandardin ISO 14001:2015 mukaisesti. Lisäksi tuotteemme on sertifioitu useiden kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Ab Rani Plast Oy valmistaa, jalostaa ja markkinoi muovikalvoja mm. pakkaus-, eristys-, maatalous- ja jatkojalostustarkoituksiin. Tavoitteenamme on olla alan johtavien yritysten joukossa talouden, laadun, ympäristö­asioiden ja työ­turvallisuuden suhteen.

Kehitämme henkilökuntaamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden laatu­vaati­muksiin, ympäristösuojelun kehittämis- ja työturvallisuuden parantamis­vaatimuksiin.

Kehitämme jatkuvasti tuotantomenetelmiämme, tuotteitamme ja palvelu­jamme taloudellisuus-, työturvallisuus- ja ympäristö­näkö­kohdat huo­mioiden.

Kaikessa toiminnassamme sitoudumme kaikkien tasavertaiseen kohteluun nou­dattaen lakeja, määräyksiä ja eettisesti hyväksyttäviä toimintatapoja.

Koko henkilökunnalta edellytämme sitoutumista yllä mainittujen periaatteiden noudattamiseen. Yhtiö sitoutuu luomaan edellytykset tarkoituksenmukaisten resurssien muodossa laadun, ympäristön ja työturvallisuuden pysyvän kehityksen saavuttamiseksi.