Vastuulliset pakkausratkaisut

 • Lisäämällä uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä kalvoissamme
 • Tarjoamalla kaikille kalvoille kierrätettyjä vaihtoehtoja
 • Tarjoamalla helposti uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä ja hävitettäviä tuotteita

Kiertotalous

 • Varmistamalla, että meillä on täysi valmius tuottaa kalvoja kierrätetyistä ja uusiutuvista materiaaleista
 • Vähentämällä vuosittaista muovihävikin määrää ja varmistamalla 100 %:n uudelleenkäyttöaste
 • Käyttämällä fossiilittomia ja uusiutuvia energianlähteitä

Muovin käytön optimointi

 • Tarjoamalla asiakkaille ajantasaista tietoa uusista ekologisesti kestävistä raaka-ainevaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutukset
 • Jatkamalla kalvojemme ohentamista
 • Tarjoamalla asiakkaille teknistä tukea, jonka avulla he voivat optimoida muovin käytön

Sosiaalinen vastuu

 • Toimimalla vastuullisesti yhteiskunnassa ja kunnioittamalla ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme
 • Pyrkimällä kohti työympäristöä, jossa ei satu tapaturmia
 • Kannustamalla työntekijöitämme tekemään kestävää kehitystä tukevia aloitteita

Hiilijalanjälkemme mittaaminen

Olemme kaikki tietoisia jättämästämme hiilijalanjäljestä, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa: miten sitä mitataan, ja mitkä Rani Plastin liiketoiminnan osa-alueista aiheuttavat hiilijalanjälkemme.

Nämä kaksi kaaviota auttavat selittämään vuonna 2019 tehdyn hiilijalanjälkeämme mittaavan elinkaariarvioinnin (LCA) tuloksia.

Pylväsdiagrammi havainnollistaa neitseellisestä polyeteenistä ja 50-prosenttisesti kierrätetystä polyeteenistä valmistetun pakkauskalvon tuotannossa syntyvien hiilidioksidipäästöjen eroa. Kaavio osoittaa, kuinka voimme pienentää hiilijalanjälkeämme lisäämällä kierrätetyn muoviraaka-aineen osuutta pakkauskalvossamme.

Ympyrädiagrammi puolestaan jakaa Rani Plastin operatiivisen hiilijalanjäljen osiin ja osoittaa, että kuljetus ja sähkönkulutus aiheuttavat eniten hiilidioksidipäästöjä. Rani Plast on jo ryhtynyt toimenpiteisiin pienentääkseen hiilijalanjälkeään ja siirtynyt käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvista lähteistä saatavaa sähköä. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä.

Lisätietoa

Asiakkaat, jotka haluavat lisäselvitystä ja tietoa tiettyjen tuotteiden hiilijalanjäljestä, voivat ottaa yhteyttä myyntitiimiimme.

Kestävyysraportti

Kestävän kehityksen raportti

Kestävyysraportissamme esitetään yhteenveto toimista, joilla olemme jo vuosien ajan pyrkineet minimoimaan toimintamme ympäristövaikutuksen. Raportti tarjoaa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme myös arvokasta tietoa siitä, miten voimme yhdessä suojella ja parantaa ympäristöä.

 

Koko raportti on luettavissa täällä
sustainability

Vastuullisuuspolitiikka

Pohjoismaiden johtavana pakkausratkaisujen tuottajana Rani Plast ottaa vastuuta kestävämmästä tulevaisuudesta. Vastuullisuus on keskeinen osa liiketoimintastrategiaamme, jonka tavoitteena on parhaiden käytäntöjen kehittäminen laadukkaimpien, vastuullisimpien ja ympäristöystävällisimpien tuotteiden valmistukseen. Tutustu yrityksemme vastuullisuuspolitiikkaan, jos haluat lukea lisää periaatteistamme.

Tutustu yrityksemme vastuullisuuspolitiikkaan täällä (pdf)
iStock-1139352948

Yhteiskuntavastuu (CSR)

Rani Plastin tavoitteena on aina myötävaikuttaa yhteiskunnan ja ympäristön harmooniseen ja kestävään kehitykseen Corporate Social Responsibility – periaattiden mukaan.

Lue CSR-käytännöistämme (englanniksi)
20201104_esk_0686 (2)