Carbon_Neutral-2

Hiilineutraaleilla tuotteilla on merkittävä rooli Rani Plastin vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa

Uutiset

Vaikka muovipakkausten osuus eurooppalaisten kuluttajien hiilijalanjäljestä on lähes 0,5 %, Rani Plast toteuttaa omaa vastuullisuusstrategiaansa osittain tarjoamalla hiilineutraaleja tuotteita vaativiin pakkausratkaisuihin.

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä. Koska ympäristöystävällisempien valmistusprosessien kysyntä kasvaa, Rani Plast käyttää entistä enemmän biopohjaisia raaka-aineita ja hyödyntää kehittynyttä kierrätysteknologiaa.

Yhdistämällä fossiiliset raaka-aineet kierrätettyyn muoviraaka-aineeseen ja uusiutuvista raaka-aineista, kuten männystä (mäntyöljy), sokeriruo’osta tai biodiesel pohjaisista tähderaaka-aineista, valmistettuihin biopohjaisiin tuotteisiin, Rani Plast voi räätälöidä asiakkailleen heidän tarpeitaan vastaavan kalvon ja samalla pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä.

”Näitä raaka-aineita yhdistelemällä voimme optimoida kalvon hiilijalanjäljen ja mekaaniset ominaisuudet”, toteaa myyntijohtaja Dennis Granqvist. Raaka-aineet voidaan valita asiakkaan pakkaustarpeiden mukaan siten, että ne täyttävät tarvittavat suorituskykyvaatimukset.

Fossiiliset muoviraaka-aineet tuottavat kiloa kohden noin 1,8 kilogrammaa hiilidioksidia, kun taas sokeriruo’osta tai mäntyöljystä peräisin olevat raaka-aineet ovat yleensä hiilinegatiivisia. Hiilineutraalius voidaan saavuttaa yhdistämällä raaka-aineita hybridituotteeksi.

Uusi polyeteenin valmistuksessa käytettävä raaka-aine mäntyöljy on herättänyt paljon kiinnostusta, koska sen suorituskyky vastaa fossiilisten raaka-aineiden suorituskykyä. ”Mäntyöljyä syntyy paperimassan tuotannon ja selluloosan valmistuksen sivutuotteena, eikä se siis kilpaile elintarviketuotannon kanssa tai edellytä maankäytön muuttamista”, kertoo tuotekehitysjohtaja Mats Albäck. ”Sokeriruokoa taas kasvatetaan nimenomaan polyeteenin raaka-aineeksi.”

Mäntyöljyn käytön kustannukset riippuvat öljyn osuudesta tuotteessa. Kuten Dennis Granqvist huomauttaa: ”Muovipakkausten osuus loppukäyttäjälle aiheutuvista kokonaiskustannuksista on suhteellisen pieni, ja ympäristöhyötyjen vuoksi kuluttajat saattavat todeta, että hinta on hyvin kohtuullinen.”

Albäck ja Granqvist kuvailevat myös, miten kierrätysmuovin automaattisen lajittelun teknologinen kehitys parantaa kiertotaloutta ja kestävää kehitystä tukevan mekaanisesti kierrätetyn materiaalin laatua. ”Ennakoimme myös kemiallisen kierrätyksen kaupallista kannattavuutta, joka saavutettuna osaltaan mahdollistaa kierrätetyn muovin käyttämisen elintarviketeollisuudessa”, toteaa Mats Albäck.

Vaativammat kalvot, kuten aumakalvot, joilta edellytetään suurempaa mekaanista kestävyyttä ja joiden tulee kestää vaihtelevia sääolosuhteita, valmistetaan yleensä puoliksi kierrätetystä materiaalista, kun taas esimerkiksi lääketieteellisissä ympäristöissä ja elintarviketeollisuudessa käytettävät erittäin laadukkaat kalvot on valmistettava täysin neitseellisistä raaka-aineista kierrätysmuovissa esiintyvien epäpuhtauksien vuoksi. Kuten aiemmin mainittiin, kemiallisen kierrätyksen käyttöönoton pitäisi muuttaa tilannetta.

Rani Plast seuraa tarkasti uusien raaka-aineiden teknistä kehitystä ja vastaavaa kaupallista kehitystä asiakasyrityksissä. Koska molemmat edistyvät suotuisasti, Rani Plast on entistä lähempänä tavoitettaan tuottaa laajempi valikoima hiilineutraaleja tuotteita.

Lisätietoa:

p200603_esk_0763-2

Jan Knutar

Sales Manager
+358 500 664 419