Perheyrityksessä päätöksenteko on nopeampaa

Tulevat vuodet ovat Rani Plastin omistajille käänteentekeviä. Yrityksen toinen sukupolvenvaihdos alkaa pian olla ajankohtainen, koska suunnitelmissa on Rani Plastin säilyminen perheyrityksenä pitkälle tulevaisuuteen.

RANI PLASTIN omistavat sisarukset Ulrika ja Mikael Ahlbäck. Heille yritys on paljon enemmän kuin pelkkä työpaikka. Molemmat ovat kasvaneet yhdessä yrityksen kanssa, jonka heidän isänsä Nils Ahlbäck (1928–2014) perusti yhdessä kolmen yhteistyökumppaninsa kanssa vuonna 1955.

Työskentelyn Rani Plastilla Mikael ja Ulrika aloittivat 1980-luvun puolivälissä, ja samalla heistä tuli myös yhtiön omistajia. Uraa yrityksessä on tehty pian siis jo 40 vuotta. Sinä aikana Rani Plast on moninkertaistanut liikevaihtonsa ja kasvanut globaaliksi konserniksi. Millaisia ajatuksia kuluneet vuodet herättävät heissä?

– Odotuksemme eivät tainneet olla kovin selkeita. Meillä on ollut mahdollisuus kehittyä yhdessä yrityksen kanssa, ja meillä on siihen tietenkin vahva tunneside. Arki on vain rullannut ja nyt onkin hämmentävää huomata, kuinka nopeasti 35 vuotta on kulunut, sanoo Ulrika.

On mukavaa, että lapsilla on kiinnostusta yritystä kohtaan.

YRITYKSEN JATKAMINEN perheyrityksenä tulevaisuudessa on sekä Ulrikan että Mikaelin toiveissa. Nykytilanne muistuttaakin tilanteesta 35 vuotta sitten, kun ensimmäinen sukupolvenvaihdos toteutettiin, ja Mikaelista ja Ulrikasta tuli yrityksen omistajia. Toinen sukupolvenvaihdos on nimittäin suurella todennäköisyydellä aivan nurkan takana. Mikaelilla ja Ulrikalla on yhteensä viisi lasta, ja nuoren sukupolven keskuudessa on selkeästi kiinnostusta yritystä kohtaan. Vielä kukaan nuorista ei työskentele yrityksessä kokopäiväisesti, mutta samoin kun vanhempansa, monet heistä ovat työskennelleet siellä jo kesäisin opintojen ohessa.

Mikael Ahlbäck on Rani Plast konsernin omistaja ja toimitusjohtaja. Ulrika Ahlbäck on puolestaan omistaja sekä hallintojohtaja.

– On mukavaa, että lapsilla on kiinnostusta yritystä kohtaan. Se, millaiseksi kunkin rooli muodostuu, jää nähtäväksi. Eikä kaikkien toki tarvitse työskennellä Ranilla, sanovat Mikael ja Ulrika. Mikaelille ja Ulrikalle ei koskaan asetettu paineita yrityksen jatkamiselle, eikä niitä aseteta myöskään seuraavalle sukupolvelle. Lapsena Mikael halusi tulla lastentarhanopettajaksi tai kokiksi, kun taas Ulrika halusi arkkitehdiksi. Ajan myötä molempien työskentely Rani Plastilla alkoi kuitenkin tuntua hyvin luontevalta vaihtoehdolta.

RANI PLASTIN säilyminen perheyrityksenä on Mikaelille ja Ulrikalle tunneasia. Molemmat ovat kuitenkin vakuuttuneita, että ratkaisu on järkevä myös yrityksen parasta ajatellen.

– Perheyritys voi tehdä investointeja huomattavasti pitkäjänteisemmin kuin esimerkiksi pörssiyritys. Päätöksentekoprosessi on nopea ja suoraviivainen, mikä on suuri etu, perustelevat Mikael ja Ulrika.

Monille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille yhteistyö perheyrityksen kanssa on arvo sinänsä, sillä nopea päätöksentekoprosessi tuo mukanaan myös paljon joustavuutta. Plastin tavaramerkkinä onkin aina ollut pienen perheyrityksen hengen vaaliminen, vaikka yritys ei enää pieni olekaan.

– Uskomme, että asiakkaat aistivat yrityksemme hengen. Meitä on helppo lähestyä, ja haluamme aina palvella asiakkaitamme hyvin. Hyvien suhteiden ylläpito ulottuu asiakkaiden lisäksi myös raaka-ainetoimittajiin, sillä he ovat erittäin tärkeässä roolissa raaka-ainekeskeisellä alalla.

RANI PLASTIN TÄMÄNHETKINEN tilanne uuden edessä ei koske pelkästään seuraavaa sukupolvenvaihdosta, vaan myös tulevaisuuden kasvua. Mikaelille ja Ulrikalle on periytynyt yrityksen perustajan, Nils Ahlbäckin, kristallinkirkas ajatus jatkuvan kasvun tarpeellisuudesta, sillä kaikki muu kun olisi lopun alkua. Viime vuosina kasvaminen on kuitenkin tullut yhä vaikeammaksi.

– Markkinat ovat kilpaillummat kuin aiemmin, eikä se koske vain meitä, vaan myös monia muita aloja. Meidän päämarkkina-aluettamme ovat Pohjoismaat ja näin tulee varmasti olemaan myös jatkossa, koska monia tuotteitamme ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja. Parasta olisikin kasvaa nykymarkkinoilla mutta lisäksi laajentua myös uusille liiketoiminta-alueille.

Vuonna 2015 Mikael jätti paikkansa Rani Plastin toimitusjohtajana ja siirtyi koko konsernin konserninjohtajaksi. Konserniin kuuluu omien tytäryritysten lisäksi kaksi ulkomaista yhteisyritystä.

– On vaikeaa luopua vastuusta, kun on tottunut olemaan mukana kaikessa. Päätin kuitenkin luopua toimitusjohtajuudesta antaakseni tilaa muille, ja koska konsernin asioiden hoito vaatii paljon aikaa. Jotkut tuntuvat ajattelevan, että olen väistynyt takavasemmalle odottelemaan eläköitymistä, mutta totuus on, että en koskaan aiemmin ole työskennellyt näin paljon, hän kertoo nauraen.